Prospekt informacyjny od dewelopera

Zakup mieszkania wiąże się z kompletowaniem wielu dokumentów. Dotyczy to obu stron transakcji. W ostatnim czasie pojawił się nowy obowiązkowy dokument w przypadku zakupy nieruchomości od dewelopera, który stanowi cenny zbiór informacji dla nabywcy. Prospekt informacyjny, bo o nim mowa, zawierany jest wtedy, gdy deweloper sprzedaje mieszkanie lub dom, zanim inwestycja będzie gotowa.

Prospekt informacyjny służy ochronie prawa konsumentów i zawiera dane dotyczące firmy deweloperskiej, budowanej inwestycji oraz lokalu lub domu, który jest nabywany na mocy umowy kupna-sprzedaży, dzięki czemu klient od razu wie, jakie kształtuje się budowa nieruchomości.

W dokumencie, który jest skróconym opisem sytuacji inwestycyjnej, znajdują się różne tabelki z ważnymi informacjami, które w jasny sposób przestawiają wszystko to, co powinien wiedzieć nabywca przed ostatecznym podjęciem decyzji o zakupie. Zakres danych w prospekcie jest określony na mocy zapisów w ustawie, aby deweloper nie pomijał żadnych informacji lub nie podkreślał innych, które mogą rzutować na decyzję potencjalnego klienta.

Każdy prospekt informacyjny składa się z części ogólnej oraz indywidualnej. W części ogólnej opisana jest kondycja dewelopera oraz jego poprzednie projekty budowlane, a także charakterystyka nowej nieruchomości. W części indywidualnej przedstawia się dany lokalu lub domu, którego dotyczy rozmowa.

W prospekcie mogą wystąpić różnice, np. parametry budowlane oraz cechy danych mieszkań. Deweloper zawsze dołącza rzut kondygnacji z zaznaczonym lokalem mieszkalnym oraz wzór umowy deweloperskiej.

Obowiązkiem dewelopera jest przygotowanie prospektu informacyjnego przed przystąpieniem do prezentacji mieszkań i domów na sprzedaż. Wszystkie informacje, jakie znajdują się w tym dokumencie, muszą być prawdziwe i kompletne. Wynika to z odpowiedzialności karnej oraz ryzyka zerwania umowy przez klienta, który może również żądać odszkodowania za wprowadzenie w błąd, gdy utracił przez to pieniądze. Gdy potencjalny nabywca chce otrzymać kopię prospektu informacyjnego, firma deweloperska ma obowiązek mu ją przekazać bezzwłocznie. Każdy prospekt przygotowywany jest w wersji elektronicznej lub na papierze, w zależności od preferencji nabywcy.

 

Dodaj komentarz